Przejdź do treści

Samorząd Studencki
Uniwersytetu Szczecińskiego

Największa organizacja studencka na Pomorzu Zachodnim działająca na rzecz praw i obowiązków studentów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz realizująca projekty edukacyjno-kulturalne dla studentów i mieszkańców miasta Szczecin.

Projekty

Członkowie Samorządu Studenckiego systematycznie realizują organizowane projekty w ramach komisji. Ich zasięgi zaczynają się od wydarzeń w Instytutach kończąc na wydarzeniach ogólnopolskich.

Wsparcie

Jednym z głównych zadań członków Samorządu jest wsparcie studentów poprzez podejmowane inicjatywy edukacyjno-informacyjne, a także poprzez podział środków dla organizacji studenckich.

Rozwój

Członkowie Samorządu Studenckiego mają stałą możliwość rozwoju swoich umiejętności i kompetencji dzięki działalności w 6 komisjach obszarowych.

Współpraca

Przez ostatnie kilka lat udało nam się współpracować i zrealizować projekty wraz z poniższymi organizacjami

Projekty

Jednym z filarów działalności członków Samorządu Studenckiego jest kreowanie i realizowanie projektów wydarzeń edukacyjno-kulturalnych.

W ciągu ostatnich lat Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego zrealizował ponad 20 projektów, z czego aż 3 uzyskały dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.

Dzięki profesjonalnemu podejściu i zaangażowaniu nasze projekty zostały docenione na arenie ogólnopolskiej otrzymując Laur Uniwersytecki. W 2019 r. Laur otrzymała Akcja Ewaluacja, w 2021 r. Laury otrzymały projekty #USzczęśliwiaj i Be ECO with US, w 2022 r. Laury trafiły do Gali Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności oraz Rights for US natomiast w 2023 r. Personal Branding Week, Szczecin Wita Studentów oraz Zielone Osiedle Akademickie.

Przedstawiciele studentów

Członkowie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentują studentów w uczelnianych gremiach takich jak Senat, Rada Uczelni czy Rady Dydaktyczne.

Działamy także w gremiach ogólnopolskich i przedstawicielskich szkolnictwa wyższego takich jak Polska Komisja Akredytacyjna, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlament Studentów RP czy Forum Uniwersytetów Polskich.

Poznaj członków Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego.