Rekrutacja do Komisji Obszarowych

Dołącz do Komisji i rozwijaj swoje pasje oraz zainteresowania

Czym są
Komisje Obszarowe?

Komisje Obszarowe to powołane komisje w Samorządzie Studenckim, które pozwalają studentom na działanie z innymi studentami w wybranych przez siebie obszarach

Dzięki temu możesz rozwinąć swoje zainteresowania, doszkolić umiejętność pracy w grupie, przekuć pomysły w rzeczywistość oraz poznać studentów z innych wydziałów, a co najważniejsze - zebrać wspomnienia i doświadczenie od samego początku studiów!

Członkowie Komisji mają często możliwość udziału w wyjazdach szkoleniowych z Samorządem Studenckim oraz biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez komisje.

Jakie są komisje?

Czym zajmują się Komisje?

Komisja ds. Projektów i Organizacji

Komisja zajmuje się organizowaniem projektów, które są na stałe wpisane w kalendarz akademicki: Juwenalia, Gala Gryfów Samorządności, Bal Akademicki, ale także zajmuje się usprawnianiem organizacji działań wszystkich komisji i tworzy nowe projekty

Komisja ds. Inicjatyw Kulturalnych i Współpracy Zewnętrznej

Komisja zajmuje się organizowaniem wydarzeń kulturalnych takich jak Otrzęsiny, Mikołajki, Andrzejki, imprezy tematyczne oraz pozyskuje partnerów i sponsorów na wszystkie wydarzenia komisji

Komisja ds. Komunikacji

Komisja zajmuje się tworzeniem treści i komunikatów przekazywanych studentom, współpracuje z jednostkami zapewniającymi rozwój studentów oraz organizuje projekt z zakresu kompetencji na rynku pracy Personal Branding Week

Komisja ds. Dydaktyczno-Prawnych

Komisja zajmuje się opiniowaniem aktów prawnych obowiązujących w uczelni, które poruszają kwestie studenckie. Oprócz tego Komisja zajmuje się jakością kształcenia przez opiniowanie programów studiów i wskazywaniem możliwych działań do jej doskonalenia. Organizuje ona również cykliczną ankietyzację studentów - Akcja Ewaluacja

Komisja ds. Promocji i Social Mediów

Grafiki, animacje, social media, TikTok - wszystko to, co widzicie w social mediach dla studentów jest tworzone przez tę Komisję. Zajmuje się identyfikacją wizualną wydarzeń oraz treści i wszelkich komunikatów. Komisja podzielona jest na grafików oraz na content creatorów.

Komisja Stypendialna

Ta Komisja działa bezpośrednio z pracownikami uczelni rozpatrując wszystkie wnioski studentów o przyznanie stypendium rektora, dla osób niepełnosprawnych, socjalnych oraz zapomóg. Posiedzenia tej Komisji są przeprowadzane zdalnie, średnio raz w miesiącu w godzinach przedpołudniowych.

Jak przebiega rekrutacja?

Prześlij zgłoszenie

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do dnia 14.10. Wskażesz tam komisję, która Cię najbardziej interesuje oraz odpowiesz na kilka pytań, abyśmy mogli Cię lepiej poznać.

Rozmowa

Nie stresuj się - to nie jest rozmowa rekrutacyjna 🙂 Z wybranymi osobami przewodniczący komisji będą kontaktować się, aby umówić termin spotkania. Na spotkaniu lepiej poznasz przewodniczącego komisji oraz będziesz mieć możliwość lepszego zrozumienia jak działają komisje.

Działaj!

Po zakończeniu spotkań przewodniczący zaproszą wybrane osoby na pierwsze spotkanie ze wszystkimi członkami danej komisji, abyście wspólnie w grupie mogli opracować Wasze działania i pomysły na zbliżający się rok akademicki 🙂

Wypełnij formularz już dziś i zbieraj doświadczenie!