Dyżur Zarządu SSUS

Dyżury odbywają się w formie stacjonarnej - w celu ustalenia terminu zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy kontakt@samorzad.usz.edu.pl

Pomoc Materialna

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przyznawania stypendium oraz zapomóg na Uniwersytecie Szczecińskim

Regulamin Samorządu Studenckiego

Jest to akt prawny określający zasady i tryb funkcjonowania Samorządu Studenckiego na naszej Uczelni

Regulamin przyznawania miejsc w Domu Studenckim

Określa procedury przyznawania miejsc w akademikach dla studentów i osób przyjętych na studia

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Najważniejszy dokument określający wszelkie zasady funkcjonowania uczelni wyższych oraz zawiera prawa i obowiązki studenta

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

Jest to dokument uchwalany przez senat i opiniowany przez Samorząd Studencki, który określa szczegółowe zasady funkcjonowania naszej Uczelni

Regulamin studiów

Najważniejszy z perspektywy studenckiej dokument na naszej Uczelni. To w nim znajdziesz wszystkie informacje dotyczące przebiegu studiów

Kodeks Etyki Studenta

Kodeks zawiera informacje na temat tego w jaki sposób powinien postępować każdy student.

Wsparcie psychologiczne

Na Uniwersytecie Szczecińskim każdy student może skorzystać ze wsparcia psychologicznego oferowanego w ramach Punktu Pomocy Psychologicznej

Zarząd Samorządu Studenckiego

w kadencji 2020 - 2022:

Piotr Zaremba

Przewodniczący Samorządu Studenckiego

p.zaremba@samorzad.usz.edu.pl

Małgorzata Gmyrek

Przewodnicząca Komisji ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

m.gmyrek@samorzad.usz.edu.pl

Bartłomiej Banaszek

Przewodniczący Komisji Prawnej

b.banaszek@samorzad.usz.edu.pl

Patrycja Hryń

Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Zewnętrznej

p.hryn@samorzad.usz.edu.pl

Paweł Michalik

Przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

p.michalik@samorzad.usz.edu.pl

Radosław Pałka

Przewodniczący Komisji Stypendialnej

r.palka@samorzad.usz.edu.pl

Klaudia Siwochowicz

Sekretarz

k.siwochowicz@samorzad.usz.edu.pl

Ostatnie wpisy

Strefa Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego

Strefa Nauki to projekt skierowany do studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu realizacji i prowadzenia badań naukowych oraz planują rozpoczęcie kariery badawczej. Uczestnicy projektu zapoznają się z wiedzą ekspercką przekazywaną przez Więcej…

Skontaktuj się z nami!

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do przyjścia na dyżur lub o przesłanie wiadomości

Biuro Zarządu SS US

Aleja Bohaterów Warszawy 74, 70-061 Szczecin

530 939 751

 

Skontaktuj się z nami

EnglishPolishUkrainian
Facebook
Facebook
Instagram